Denne personvernerklæring gjelder for Autobudget AS, org nr 915 327 346

Behandlingsansvarlig

Hovedansvarlig for behandlingen av personopplysningene Autobudget AS.

Daglig leder i Autobudget AS, kontaktinformasjon er:
Petter Meier Nilsen: 464 19 911 – [email protected]

Vårt formål og behandlingsgrunnlag

Personopplysninger som i all hovedsak er navn, e-post og i noen tilfeller telefonnummer og fødselsdato hentes inn for å kunne kommunisere med potensielle, eksisterende og tidligere kunder, i tillegg til å kunne levere bestilte tjenester og produkter samt ha mulighet for å behandle en eventuell klage. Andre personopplysninger kan forekomme. Behandlingsgrunnlaget ligger inn under Art. 6 GDPR Lawfulness of processing.

  1. A) Innhentet gyldig samtykke – les mer
  2. B) Nødvendig for å oppfylle en avtale – les mer
  3. C) Nødvendig for å oppfylle en rettslig plikt – les mer
  4. F) Berettiget samtykke (bruk av databehandler fra eksterne leverandører)

Behandling av personopplysninger vil følge personopplysningsloven / personvern ordningen (GDPR) bruk av personopplysninger, som for eksempel innsamling, registrering, sammenstilling, lagring og utlevering eller en kombinasjon av slike bruksmåter.

Hva behandles og hvordan vi henter inn data

Persondata

Noen personopplysninger henter vi inn frivillig, dvs bruker legger igjen personopplysninger slik at vi kan levere informasjon på e-post, samt bestilte produkter og tjenester. Noen personopplysninger er vi pliktig til å hente inn og oppbevare i henhold til gjeldende regelverk. (F.eks regnskapsbilag er lovpålagt i henhold til bokføringsloven). Vi henter inn personopplysninger i all hovedsak via kontaktskjema på nettsider, e-post, telefon, tekstmelding og meldinger via sosiale medier. Annen form for kommunikasjon kan også forekomme.

Autobudget AS henter verken inn, registrer eller behandler sensitive personopplysninger.

Kommunikasjonsdata

Vi lagrer kommunikasjonsopplysninger, det vil si kommunikasjon du sender oss via kontaktskjemaet på nettsiden, e-post, tekstmeldinger, meldinger i sosiale medier eller poster i sosiale medier eller kommunikasjon via andre kanaler. Vi behandler disse dataene for å kommunisere med deg og for å holde oversikt over tidligere og pågående kommunikasjon.

Brukerdata / tekniske data / markedsføringsdata

Vi samler data om hvordan du bruker nettsiden vår, hvilke sider du besøker og hvor ofte du besøker disse, din IP-adresse mm gjennom våre analysesystemer. Disse dataene benytter vi for å sikre at relevant informasjon, kampanjer og annonser leveres til deg og for å analysere effektiviteten av våre systemer.

Deling av personopplysninger med andre

Noe deling av personopplysninger er nødvendig (noen også pliktig) for å kunne drifte vår virksomhet. Dette vil typisk være IT leverandører (f.eks webhotell, e-post , programvare og skybaserte tjenester), regnskap/revisjon, rådgivning og lovpålagt rapportering til myndigheter.

Våre nettsider er bygd med CMSen WordPress, og hostet på Domeneshop. I tillegg benytter vi databehandlingstjenestene til

  • Google

Sikring av personopplysninger

Vi tar sikkerhet på alvor og ivaretar personopplysninger på best mulig måte slik at uvedkommende ikke får innsyn eller har mulighet til å endre og påvirke personopplysningene. Vi benytter kun anerkjente IT leverandører og programvare.

Innsyn og retting

I henhold til personopplysningsloven §18 har du krav på innsyn i de opplysninger som er registrert. Innsyn kan fås ved å sende en skriftlig henvendelse til [email protected]. Dersom de registrerte opplysninger ikke er riktige eller de er ufullstendige kan du kreve disse rettet i henhold til personopplysningslovens § 27.

Oppbevaring og sletting

I henhold til personopplysningsloven §28 skal opplysninger som ikke lenger er nødvendig ut fra det formål de er lagret for, slettes. Vi lagrer personopplysninger om kunder i henhold til den enhver tid gjeldende norske/europeiske lovgivning.

Du kan når som helst kreve sletting av all personlig informasjon vi har om deg, med unntak av opplysninger vi er nødvendig eller pliktig til å oppbevare i tråd med gjeldende regelverk, f.eks bokføringsloven.

Bruk av informasjonskapsler (cookies)

Vi bruker informasjonskapsler på våre nettsider for at besøksstatistikken skal være pålitelig og for å øke funksjonaliteten på våre sider.

I henhold til Lov om elektronisk kommunikasjon – § 2-7 b. Bruk av informasjonskapsler / cookies er vi pliktig til å informere om hvilke informasjonskapsler (cookies) vi benytter.

Autobudget AS benytter følgende informasjonskapsler:

  • Google Analytics