Garanti & Vilkår

Mange av våre biler er fortsatt inne under produsentens nybilgaranti, om ønskelig kan
det kjøpes ekstra garanti fra Auto Concept fra 12-36 mnd.

Vårt standardutvalg består av produktnivå Select, Gull, Sølv, Bronse og Base.
Nivå Gull er en komplett beskyttelse som dekker alle mekaniske og elektroniske komponenter i bilen.

Nivå base kan tegnes for biler opp til hele 20 år, eller kjørte 300 000 km.

 Spør oss gjerne om våre garantier!

Autobudget garanti
– Garantien gjelder for de biler som ikke lenger er omfattet av nybilgaranti.
– For kjøretøy som ikke lenger er dekket av nybilgaranti, gjelder en 50/50 garanti mellom Autobudget og eier.

Hvem garantien gjelder for
– Garantien gjelder for forbrukerkjøpere. Med forbruker menes en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

– Garantien gjelder for den bil og det utstyr som kjøpekontrakten gjelder, med unntak av de tilfeller hvor det gjelder særskilt garanti på ekstrautstyr.


Garantiens omfang
– Garantien gjelder en angitt tidsperiode i kjøpekontrakten.

– Garantien gjelder deler og arbeidsomkostninger for elektrisk anlegg, styring, bremser, motor, girkasse, bakaksel, kardang og drivstoffsystem.


Garantien gjelder ikke for:
– Slitasjedeler som bremser, clutch, understell, hjullager, vannpumpe, dynamo, batteri, glass (inkl. varmetråder) og gummi.

Selger er ikke ansvarlig under denne garanti dersom feilen skyldes:

  • At bilen ikke er vedlikeholdt i samsvar med serviceintervallindikeringen, bl.a oljeskift og service utført til rett tid/kjøredistanse.
  • At reparasjon eller montering av deler ikke er utført i henhold til fabrikkens retningslinjer.
  • At bilen er bygget om eller endret på. Dersom bilen er trimmet eller chiptunet bortfaller garantien uavhengig av når trimming/chiptuning er foretatt.
  • At bilen er vanskjøttet.
  • At bilen har vært utsatt for trafikkulykke eller annen ytre påvirkning.
  • At bilen har vært benyttet til banekjøring og/eller på annen måte er overbelastet.
  • At det er benyttet reservedeler som ikke tilfredsstiller fabrikkens krav eller spesifikasjoner.
  • Selger er ikke ansvarlig for kjøring, tauing-/transportomkostninger eller tapt arbeidsfortjeneste i forbindelse med garantikravet.


Reklamasjon
Dersom kjøper vil reklamere på feil under denne garanti skal selger informeres om dette snarest, innfor 14 dager ihht forbrukerkjøpsloven, etter at feilen ble eller burde blitt oppdaget. For det tilfelle at bilen fremdeles har nybilgaranti fra fabrikk står kjøper fritt til å fremme garantisak eller reklamasjon ovenfor enhver autorisert forhandler av aktuelle bilmerke.

Utbedring under garanti
Reparasjonen skal utføres på verksted anvist av Autobudget AS.
Selger bestemmer den beste løsning for utbedring av feil som oppstår i garantitiden. Selger skal rette feil som omfattes av garantien innen rimelig tid etter reklamasjon. Forholdet til alminnelig forbrukerkjøpslovgivning.

Garantien gjelder som tillegg til de rettigheter kjøperen har etter Forbrukerkjøpsloven og begrenser ikke kjøpers rettigheter i forhold til Forbrukerkjøpsloven.

Tvist
Dersom det oppstår tvist som følge av tolkning og håndtering av garantien skal partene forsøke å komme frem til minnelig løsning.

For det tilfelle at det ikke oppnås enighet står kjøper fritt til å henvende seg til Forbrukerkontor (Forbrukerrådet) og/eller bringe saken inn for Forbrukertvistutvalget, eventuelt prøves for alminnelig domstol.

Bruktbiltest
Dersom kjøper gjennom besiktigelse av en bruktbiltest utført av et autorisert bilverksted blir gjort oppmerksom på feil eller mangler ved bilen ved utlevering, uten av det foreligger noen avtale om utbedring/reparasjon, omfattes ikke disse feil eller mangler av Autobudget sine garantivilkår.